Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Stadı Rüzgar Tüneli Testi

TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik A. Ş. tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı için yapılan Ordu Şehir Stadyumu Projesinin Rüzgar Cephe Yükleri ve Konfor Analizleri Rüzgar Tünelimizde gerçekleştirilmiştir.

Test kapsamında Stadyum, 1/300 ölçekte modellenmiştir. Modele 480 m yarıçapta bulunan çevre yapılar da dahil edilmiş, model üzerinde 500 basınç prizinden eş zamanlı olarak veri alınmıştır. Çalışmanın tamamlanmasını takiben Rüzgar Cephe Yükleri ve Konfor verileri TÜMAŞ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na raporlanmıştır.