İGA İstanbul 3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Rüzgar Tüneli Testi

İGA İstanbul 3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin Rüzgar Cephe Yükleri ve Rüzgar Konfor Analizi Testleri, tünelimizde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Test kapsamında Hava Trafik Kontrol Kulesi, 1/300 ölçekte modellenmiştir. Modele 480 m yarıçapta bulunan çevre yapılar da dahil edilmiş, model üzerinde 500 basınç prizinden eş zamanlı olarak veri alınmıştır. Çalışmanın tamamlanmasını takiben Rüzgar Cephe Yükleri ve Konfor verileri İGA'ya raporlanmıştır.